Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Missionsauktion

Lördagen 19 november kl 16.00

Katarina Johansson hälsar välkommen.

Kaffeservering

Lotteriförsäljning startar 15.30

Sedvanlig auktion

Lotteridragning

Gåvor mottages tacksamt!

Intäkterna går till välgörande ändamål.

Välkommen!

arr. Torps kyrkliga arbetskrets