Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Instruktion

När du har städ- och tillsynsvecka i Torps bygdegård ingår följande arbetsuppgifter och ansvar.

Allmänt

Nycklar

Den som har haft städveckor innan ansvarar för att lämna över nyckelknippa till dig. Om du inte fått nyckelknippan så ska du ta kontakt med den som haft städveckan innan eller till någon i styrelsen. Telefonnummer till alla som har städveckor och styrelsen finns på webbplatsen.

Nyckelknippan innehåller en nyckelbricka som tillsammans med en kod går till ytterdörren, övriga lokaler som ska städas är olåsta. I knippan finns en nyckel som går till förrådet vid lärarrummet. I förrådet vid lärarrummet finns nycklar till toalettpappers- och torkpappershållare.

Material

Städmaterial och rengöringsmedel finns i städskåpet på övervåningen och i förrådet vid lärarrummet.

Toalettpapper, torkpapper, kaffefilter och sopsäckar finns i förrådet vid lärarrummet.

Om något fattas eller om du använder det sista av något ska du skriva upp detta på lappen som finns i förrådet vid lärarrummet. Om något fattas akut så kontakta materialansvarig Marita Knutsen, telefon 0730-644981.

Sopor

Soptunnor märkta med ”Torps bygdegård” står vid vägkanten vid västra gaveln på byggnaden.

 

Tillsyn

Det är många aktiviteter i skolan och en lista över uthyrningarna uppdateras kontinuerligt på webbplatsen.

Som ansvarig för tillsynen ansvarar du inför och vid varje uthyrningstillfälle för

att lokalen, hallar, trappor och toaletter är rena. (Se vidare under rubriken städ.)

att fönster är stängda och låsta.

att material såsom toalett- och torkpapper, sopsäckar, kaffefilter, diskmedel är påfyllt.

att vid snöfall skotta av och sanda yttertrappan. Är det mycket snö på parkeringen så kontakta fastighetsansvarig Jan Lignell telefon 0706-425085 som i sin tur tar kontakt med snöröjningen.

att ta bort fimpar och annat skräp utanför ingången.

att om t ex något är fel med diskmaskinen, värme eller vatten akut felanmäla till fastighetsansvarig Jan Lignell telefon 0706-425085  eller någon i styrelsen.

 

Städning

Stora salen, Matsalen och Styrelserummet

Sopa golvet.

Våttorka med mopp. Byt gärna vatten flera gånger.

Åtgärda övrig eventuell nedsmutsning.

Bord och stolar torkas av vid behov och ställs i ordning.

Töm papperskorgar och sätt i nya påsar.

 

Kök uppe och nere

Sopa och våttorka golv.

Disk som använts diskas och ställs tillbaka på sin plats.

Torka av diskbänk och övriga ytor.

Töm papperskorgar och sätt i nya påsar.

Rensa golvbrunnen i loppisrummet innanför Matsalen (gäller nere).

 

Hall och trappor

Sopa och våttorka golv. Åtgärda övrig ev. nedsmutsning.

Töm papperskorgar och sätt i nya påsar.

 

Toalett

Rengör toalettstolar, handfat och speglar.

Sopa och våttorka golv. Åtgärda övrig ev. nedsmutsning.

Töm papperskorgar och sätt i nya påsar.

Fyll på med toalettpapper och papper för torkning av händer.

 

Altanen

Sopa av vid behov.

Torka av bord och bänkar vid behov. Plocka upp ev skräp.

 

Tvätt

Tvätt av linne

Ta med smutsiga handdukar hem och tvätta. Återlämna efter tvätt.

Trasor tvättas av materialansvarig.

Denna instruktion uppdaterades i juni 2024.