Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Instruktion

När du har städ- och tillsynsvecka i Torps skola ingår följande arbetsuppgifter och ansvar.

Allmänt
Nycklar

Den som har haft städveckor innan ansvarar för att lämna över nycklarna till dig. Om du inte fått nycklarna så ska du ta kontakt med den som haft städveckan innan eller till någon i styrelsen. Telefonnummer till alla som har städveckor och styrelsen finns på webbplatsen.

På nyckelknippan finns nycklar till ytterdörren, de lokaler som ska städas och till förrådet vid lärarrummet. I förrådet vid lärarrummet finns nycklar till toalettpappers- och torkpappershållare.

Material

Städmaterial och rengöringsmedel finns i städskåpet och i förrådet vid lärarrummet.

Toalettpapper, torkpapper, kaffefilter och sopsäckar finns i förrådet vid lärarrummet.

Om något fattas eller om du använder det sista av något ska du skriva upp detta på lappen som finns i förrådet vid lärarrummet. Om något fattas akut så kontakta materialansvarig Britt-Marie Karlsson, telefon 0702-130628.

Sopor

Soptunnor märkta med ”Torps skola” står vid vägkanten vid västra gaveln på byggnaden.

Tillsyn

Det är många aktiviteter i skolan och en lista över uthyrningarna uppdateras kontinuerligt på webbplatsen.

Som ansvarig för tillsynen ansvarar du inför och vid varje uthyrningstillfälle för

att lokalen, hallar, trappor och toaletter är rena. (Se vidare under rubriken städ.)

att fönster är stängda och låsta.

att material såsom toalett- och torkpapper, sopsäckar, kaffefilter, diskmedel är påfyllt.

att vid snöfall skotta av och sanda yttertrappan. Är det mycket snö på parkeringen så kontakta fastighetsansvarig Jan Lignell telefon 0703-310593 som i sin tur tar kontakt med snöröjningen.

att ta bort fimpar och annat skräp utanför ingången.

att om t ex något är fel med diskmaskinen, värme eller vatten akut felanmäla till fastighetsansvarig Jan Lignell telefon  0703-310593 eller någon i styrelsen.

Städning
Stora salen, Matsalen och Lärarrummet
 • Sopa golvet.
 • Våttorka med mopp. OBS! Överdosera ej, 1 dl medel räcker till en hink vatten!
 • Åtgärda övrig eventuell nedsmutsning.
 • Bord och stolar torkas av vid behov och ställs i ordning.
 • Töm papperskorgar och sätt i nya påsar.
Köket nere
 • Rensa golvbrunnen vid diskmaskinen.
Hall och trappor
 • Sopa och våttorka golv. Åtgärda övrig ev. nedsmutsning.
 • Töm papperskorgar och sätt i nya påsar.
Toalett
 • Rengör toalettstolar och handfat.
 • Sopa och våttorka golv. Åtgärda övrig ev. nedsmutsning.
 • Töm papperskorgar och sätt i nya påsar.
Köket
 • Dammsug och våttorka golv.
 • Disk som använts diskas och ställs tillbaka på sin plats.
 • Torka av diskbänk och övriga ytor.
 • Töm papperskorgar och sätt i nya påsar.
Altanen
 • Sopa av vid behov.
 • Torka av bord och bänkar vid behov. Plocka upp ev skräp.
Tvätt
Tvätt av linne
 • Ta med smutsiga handdukar och trasor hem och tvätta. Återlämna efter tvätt.

 

Denna instruktion uppdaterades i maj 2023.