Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

När Torps skola lades ner 1997 uppstod ett stort problem för innevånarna i Torp med omnejd.
Skolan hade ju förutom att vara skola för barnen också varit en förutsättning för föreningsliv, kurser osv. utan skolan skulle ett stort tomrum uppstå.
Detta fick befolkningen i Torp att gå samman för att hitta en lösning.
Efter ett antal möten bildades en interimstyrelse som fick i uppdrag att diskutera med kommunen om olika alternativ.
Så småningom utmynnade detta arbete i ett förslag att bilda en ekonomisk förening för att hyra skolan och ta över ansvaret för den dagliga driften av skolan från kommunen.
För att skapa den ekonomiska basen för föreningen beslutades att sälja andelar för 500 kr/st. Interimstyrelsen gjorde bedömningen att vi behövde ett kapital på minst 100 000 kr för att det skulle vara meningsfullt att starta.
Försäljningen av andelar gick dock bra och när dagen för första årsmötet infann sig hade 201 andelar sålts vilket innebar att målet 100 000 kr infriades
Så 1999 bildades Torps Skola Ekonomisk Förening.
Föreningens syfte är att erbjuda föreningar, privatpersoner, kyrka och näringsliv ändamålsenliga lokaler för möten, fester, läger osv.
Via ideellt arbete, bidrag från kommunalförbundet, bidrag från andra föreningar och privatpersoner har lokalerna anpassats och möbler, porslin etc. inköpts.

Här pågår också många aktiviteter såsom studiecirklar, bordtennis, gillesdans, vävning, möten, fester, begravningar osv.

Så söker du en lokal för någon typ av aktivitet tag kontakt med oss så skall vi försöka lösa ditt behov.
Vi har även tillgång till stora ytor utomhus, både gräs och grus så även utomhus aktiviteter ligger inom våra möjligheter.