Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Bli medlem

Så här blir du medlem i Torps Bygdegård ideell förening

Välkommen som medlem i Torps bygdegårdsförening.

Medlemskap 200 kr/ år och person

Sätt in pengarna på bankgiro: 720-5628
Skriv namn, adress och gärna telefon och e-postadress

För frågor kontakta kassör Ingemar Lindhe
tel. 0528-71468 eller e-post in.linde@telia.com