Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Höstfest

Plats: Torps Bygdegård

Underhållning av: Janssons frestelse

Vi bjuder på lättare förtäring, kaffe o kaka

Inträdesavg. 100 kr

Anmälningar till festen görs senast 1 oktober till

Lars Eriksson 070-6004182

Gunvo4 Rydholm 073-0987960

arr. Torps Byalag