Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Årsmöten

Torps skola ekonomisk förening

Kallelse till årsstämma

Söndagen den 30 augusti 2020 kl 15.00

Plats: Torps Bygdegård

Stadgeenliga ärenden, se tidigare utsänd kallelse.

Torps Bygdegård ideell förening

Kallelse till årsmöte

Söndagen den 30 augusti 2020 ca 15.30 (direkt efter ekonomiska föreningens årsstämma)

Plats Torps Bygdegård

Stadgeenliga ärenden, se tidigare utsänd kallelse.

 

Välkomna

Styrelselserna i föreningarna

 

På grund av fortsatta restriktioner avseende Covid -19-pandemin kommer vi inte att servera kaffe. Mötena äger rum i Bygdegårdens stora sal med gott om utrymme för social distansering.